Kreativ problemløsning
2008-2009 - SMF1221 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har lært systematiske og kreative problemløsningsteknikker til produktutvikling og studenten kan anvende emnets metodikk praktiske arbeid.

Emnets temaer

Kreativ problemløsning anvendt i produktutviklingsprosessen

  • Kreative hukommelseskart
  • Kreative tankeprosesser
  • Problemdefinisjon og formulering
  • Idéstimulerende teknikker- Brainstorming
  • CPS metoden

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 24 timer

Vurderingsformer

24-timers hjemmeksamen med muntlig presentasjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (2 må være godkjent)
2 obligatoriske oppgaver

Læremidler

Praktisk Nytenkning, Leif Runar Forsth, ISBN82-443-0000-0
Kreative Hukommelseskart (Mind-Maps), Bjørn Ringom ISBN82-90644-01-9

Supplerende opplysninger

Emnet gjennomføres bare etter avtale med emneansvarlig og avdeling for ingeniørfag.