Valgfri praksis
2009-2010 - HPAIO3 - 5sp

Forutsetter bestått

VPAIO04 Tredje veiledet praksis

Forventet læringsutbytte

Studenten skal få erfaringer med deler av spesialsykepleiertjenesten som han/hun har spesiell interesse for eller som ikke har vært tilstrekkelig tidligere i videreutdanningen (f.eks. på bakgrunn av manglende pasientgrunnlag i tidligere praksisperiode). Det oppfordres til internasjonalisering.

Emnets temaer

Tema vil variere, men som eksempel kan nevnes:

  • prehospital/ambulansetjeneste
  • smertebehandling/smerteteam
  • nyfødtmedisin/neonatal
  • kirurgisk/medisinsk intensivavdeling
  • akuttmottak
  • anestesi- og operasjonsavdeling
  • sterilsentral
  • kirurgisk poliklinikk
  • dialyseavdeling
  • internasjonalt arbeid og internasjonal erfaring

Pedagogiske metoder

Praksis
Refleksjon

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Studenten leverer inn en plan med mål og litteratur knyttet til praksisstudiene til godkjenning i forkant av Valgfri praksis. Dokumentert tilstedeværelse 30 t/u.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Vurderes av studieprogramansvarlig.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Studenter som får ikke-bestått på Valgfri hospiteringspraksis må kontakte studieprogramansvarlig for tilrettelegging av videre studieforløp.

Obligatoriske arbeidskrav

Plan for Valgfri praksis

Supplerende opplysninger

Retningslinjer for hospiteringsplan og -praksis.