Mediemanagement og bedriftsutvikling
2009-2010 - IMT4831 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten forstå hvordan verdigenerereringsprosesser og drivkrefter innen medieindustrien fungerer. En stor utfordring for medieindustrien er å evaluere ny medieteknikk og nye innovasjoner, for å bedømme deres potensiale og forstå hvordan nåværende forretningsmodeller vil bli påvirket av dem.

Emnets temaer

 • Drivkrefter bak medienes utvikling
  • Teknologiske, sosiale og økonomiske faktorers innvirkning
  • Digitaliseringens grunnleggende påvirkning på mediene
   • Prising av informasjon
   • Nettverksøkonomi
  • Markedsføringsretorikk og teknologioptimisme
  • Mediekonvergens
 • Innovasjon innen medieindustrien fra et helhetsperspektiv
 • Kundeverdi og branding
 • Medierett / Opphavsrett

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Nettstøttet læring

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bly tilbydt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Essay
Hjemmeeksamen, 48 timer

Vurderingsformer

Essay teller 30%. Eksamen teller 70%. Begge deler må bestås.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjonseksamen gis.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Engelsk ordbok.

Obligatoriske arbeidskrav

Aktivt deltakelse i diskusjoner (Fronter) omkring emnets temaer, med utgangspunkt i pensum og egne erfaringer fra området.

Læremidler

•Information Rules: A Strategic Guide to the Network Economy, Carl Shapiro & Hal R. Varian. ISBN13: 9780875848631

•Managing Media Companies. Harnessing Creative Value, Annet Aris & Jacques Bughin 2005, ISBN-13 978-0-470-01563-6. Jon Wiley & Sons, Ltd

•International Copyright and Intellectual Property Law, Challenges for Media Content Producers, Edward Humphreys (ed.) JIBS Research Reports No. 2008-2 ISSN 1403-0426 ISBN 91-89164-88-1

•Digital Copyright, Jessica Litman. Prometheus Books, New York.
ISBN-13: 978-159102420-0.
ISBN-10: 159102420-X

Other course literature will be available on Class Fronter as PDF files

Erstatter

IMT4521 Mediekunnskap, IMT4071 Medieøkonomi, IMT4361 Medierett