Digital tegning og tegningsprinsipper,
2009-2010 - BYG1281 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha

 • Gode ferdigheter i bruk og anvendelse av et utvalg av avanserte intelligent modellering-relevante programvarer
 • Grunnleggende ferdigheter innen 2D/3D-tegning, perspektiv og bildemanipulering

Emnets temaer

 • Tegningskonvensjoner og språk
 • 2D
 • 3D tegninger og perspektiv
 • Bilde manipulering og tilpassning til tegning
 • Enkel skissetegning (f eks SketchUp)
 • Intelligent tegning og modellering (f eks Revit)
 • Modelkontrol – dRofus/Solibri
 • IFC-lesere (f eks DDS)

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til obligatorisk arbeid
 • Gjestforelesere fra relevante firma/næringslivet

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Innlevert oppgaveløsning, individuell

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
 • Besvarelser vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Obligatoriske arbeidskrav

Øvelser i tegneprogrammet "SketchUp" og modelleringsprogrammet "Revit". Ulike typer tegninger, nærmere informasjon gis ved emnestart.

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Diverse utdelte notater