Avfallsteknikk
2009-2010 - BYG1291F - 10sp

Forventet læringsutbytte

Spesifiseres innen jan. 2010

Emnets temaer

Spesifiseres innen jan. 2010

Pedagogiske metoder

Ekskursjoner
Gruppearbeid
Nettbasert Læring
Oppgaveløsning
Refleksjon
Veiledning

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 12 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Supplerende opplysninger

Avfallsteknikk er valgfag for flex.ing.

Faget undervises første gang skoleåret 2010-11, forutsatt nok studenter