Elektronikk
2009-2010 - ELE1051F - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Emne ELE1041F Elektriske kretser

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om halvledere og kunne bruke halvlederkomponenter i konstruksjon av grunnleggende elektroniske kretser.

Emnets temaer

Halvlederteori
Dioder
Transistoren som forsterkerelement og som svitsj
Operasjonsforsterker
Differensialforsterker
Effektforsterkere
Frekvensrespons
Forvrengning og støy
Strømforsyning

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil i hovedtrekk gjennomføres som et nettbasert studieløp, men det vil inngå en to dagers fysisk oppstartsamling. Videre vil det inngå to to-dagers samlinger med laboratorieøvinger.

Et nettbasert løp innebærer at all kommunikasjon mellom veileder og studenter organiseres gjennom en digital læringsplattform, hvor også forelesninger og veiledning gjøres tilgjengelig.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 5 timer (som teller 50% på endelig karakter)
  • Vurdering av laboratoriearbeid inkludert prosjekt (3 laboratorierapporter og 1 prosjekt, teller 50% på endelig karakter)
  • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Formelsamling

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver

Læremidler

"Electronic Devices" av Thomas L. Floyd, Prentice Hall.
Eget kompendium: "Elektronikk"

Erstatter

ELE1031 - Elektronikk I

Supplerende opplysninger

Inngår i fleksibel ingeniørutdanning.