Elektronikk II
2009-2010 - ELE2171 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

REA2022 Matematikk 20 -matematisk modellering for elektrofag

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studentene håndtere beregninger av signal/støyforhold, de mest vanlige koblinger innen analog signalbehandling, filterteori og analyse av faselåste sløyfer sammen med koblinger basert på svitsjeteknikker.

Emnets temaer

 • Operasjonsforsterkere
 • Elektriske støyformer og støymodeller
 • Analog signalbehandling
 • Effektforsterkere
 • Datainnsamling
 • Faselåste sløyfer
 • Forvrengning
 • Jording

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 80%)
 • Diverse innleveringer (teller 20%)
 • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Oppgis ved semesterstart

Læremidler

Kompendium: Elektronikk II av Håkon Solum og Arne Wold

Erstatter

ELE2121 Lineær systemteori (5 stp av emnet)