Elektronikk konstruksjon
2009-2010 - ELE3181 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE1051 Elektronikk

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Emnet dekker alle aspekter fra komponentvalg til system-løsninger hvor programmering av mikrokontrollere inngår. I tillegg får studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.

Emnets temaer

 • Prosjektstyring
 • Produksjon av kretskort
 • EMC og EMC-komponenter
 • Jording
 • Analog interface mot mikrokontrollere
 • Komponentlære
 • DAK-program for kretskortutlegging

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
 • Vurdering av prosjekt(er), teller 67%
  Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Kontinuasjon av skriftlig eksamen hvis prosjektarbeid er bestått

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Læremidler

Kompendium: Elektronikk Konstruksjon av Håkon Solum og Arne Wold

Supplerende opplysninger

33% overlapp med ELE3191