Høgfrekvens konstruksjon
2009-2010 - ELE3191 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • ELE1051 - Elektronikk
 • ELE2111 - Datatransmisjon

Forventet læringsutbytte

Studentene skal lære metoder for god konstruksjon av elektroniske kretser. Emnet dekker alle aspekter fra komponentvalg til systemløsninger hvor programmering av mikrokontrollere inngår. I tillegg får studenten kunnskap om utvikling av kretskort, skjerming og jordingsmetodikker for EMC-riktig konstruksjon.

Studentene skal kunne konstruere elektroniske kretser for høye frekvenser

Emnets temaer

 • Prosjektstyring
 • Produksjon av kretskort
 • EMC og EMC-komponenter
 • Jording
 • Analog interface mot mikrokontrollere
 • Komponentlære
 • DAK-program for kretskortutlegging
 • Bygging av kretser for mikrobølgefrekvenser

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer, teller 33%
 • Vurdering av prosjekt(er), teller 67%, vurderes av emnelærer
 • Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.
Ikke kontinuasjon på prosjekt, må tas på nytt.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Håkon Solum og Arne Wold: Elektronikk konstruksjon

Arne Wold: Kompendium i Høgfrekvensteknikk

Supplerende opplysninger

33% overlapp med ELE3181