Programmerbare kretser
2009-2010 - ELE3221 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

ELE2131 Digitalteknikk og Mikrokontrollere

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten ha kunnskap om fundamentale byggeblokker i mikrosystemer, distribuerte mikrokontrollersystemer og digitale signalprosessorer. Studenten skal også kunne metoder for utvikling av digitale systemer med hovedvekt på bruk av programmerbare logiske kretser.

Emnets temaer

Mikroprosessor/mikrokontroller delen vil ta for seg:
- I/O interface
- Distribuerte mikrokontrollersystemer (Lonworks)
- Busstandarder
- Skjermsystemer
- Digitale signalprosessorer (DSP)
FPGA/VHDL delen vil ta for seg:
- Strukturen i digitale systemer
- Tilstandsmaskiner
- Programmerbare logiske kretser
- FPGA-familier
- Altera utviklingssystem Quartus II
- Hardware-beskrivelse i VHDL
- Verifikasjon av design
- Programmering av FPGA-enheter
- Boundary Scan - testing
- Sikkerhet i FPGA system

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer, teller 70%
Vurdering av prosjekt(er), teller 30%, evalueres av faglærer(e)
Hver av delene må bestås separat, og prosjekter/obligatorisk øvinger må være bestått/godkjent for å kunne ta eksamen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av intern sensor. Ekstern sensor benyttes periodisk.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.
Obligatoriske arbeidskrav er gyldige ett år etter at de er godkjent (til førstkommende konte og ordinære eksamen).

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Antall obligatoriske øvinger oppgis ved semseterstart.
Det er planlagt 2 prosjekt som er karaktergivende og 3 obligatoriske øvinger.

Læremidler

VHDL A Starter's Guide, second edition, Sudhakar Yalamanchili, ISBN 0-13-145735-7

Computer Busses - W. Buchanan - ISBN 0-340-74076-0

Erstatter

ELE3161 VHDL-Programmerbare kretser og ELE3072 Mikroprosessorteknikk II (fra 2008/2009)