Grunnleggende intelligent modellering
2009-2010 - GEO1221 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskap og kompetanse om intelligent modellering, databasekonsepter, samhandling og digital dataflyt.

Emnets temaer

  • Modelleringsprinsipper
  • Intelligens i modellering
  • Egenskaper, definisjon, bruk
  • Database konsepter, generell database uttrykk
  • Samhandling - betydning, metoder og konsekvenser
  • Dataflyt - betydning, metoder og konsekvenser

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Nettbasert læring med samling(er), samt veiledning til obligatorisk gruppearbeid

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Innlevert oppgaveløsning i grupper karaktersettes av emnelærer etter medstudentvurdering

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

  • Oppgavetekst vurderes periodisk av ekstern sensor
  • Besvarelser vurderes av intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer

Obligatoriske arbeidskrav

To obligatoriske oppgaver med dokumentasjon. Nærmere spesifikasjoner ved emnestart.

Læremidler

  • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
  • Diverse utdelte notater