Open Source GIS
2009-2010 - GEO1231 - 3sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha kjennskap til fri programvare-filosofien (Open Source) innen programvareutvikling, ha oversikt over fri programvare innen geografiske informasjonssystemer og være i stand til å benytte utvalgte produkter.

Emnets temaer

  • Bakgrunn og filosofi innen fri programvare-bevegelsen
  • Hvordan bidra i fri programvare-prosjekter
  • Oversikt over fri programvare innen GIS
  • Eksempler på fri programvare og fritt tilgjengelige geografiske data
  • Klient-tjener-anvendelser
  • Programvarebiblioteker

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Videoforelesninger
  • Øvingsoppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 2 skriftlige innleveringer, helhetlig vurdering.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Hall, G. Brent, Leahy, Michael G. (Eds.) (2009) Open Source Approaches in Spatial Data Handling, ISBN: 978-3-540-74830-4 e-ISBN: 978-3-540-74831-1
(http://www.springer.com/geography/gis+cartography/book/978-3-540-74830-4)

Supplerende opplysninger

Tilhører eGIS