Spatial Data Infrastructure
2009-2010 - GEO1241 - 3sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten være i stand til å bidra med data i et nasjonalt SDI, der målgruppen særlig er profesjonelle geomatikkutøvere i offentlig forvaltning. Kurset gir generell grunnlagskunnskap om SDI.

Emnets temaer

  • Introduksjon til SDI
  • Det europeiske direktivet Inspire
  • Norge Digitalt – et norsk SDI
  • Lovverk og standarder
  • Europeiske og globale datasett
  • Geoportaler

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

  • Videoforelesninger
  • Øvingsoppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering av 1 skriftlig innlevering

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt ved neste gangs avvikling.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Hovedboken for kurset er:

Building European Spatial Data Infrastructure, by Ian Masser (2007), ESRI Press, 90 pages

Ytterligere pensum er tilgjengelig for nedlasting på kursets web-side.

Supplerende opplysninger

Inngår i eGIS