Modelleringscase
2009-2010 - GEO2301 - 20sp

Anbefalt forkunnskap

GEO2291 Praktisk modellering

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha

 • Praktiske kunnskaper som er relevante for bygg- og anleggsbransjen, private entreprenørfirmaer og innen offentlig virksomhet
 • Kunnskap for å utføre mer krevende B/A-oppgaver og ivareta lederfunksjoner knyttet til buildingSMART-prinsipper hos byggherrer, entreprenører og i offentlige etater
 • En helhetlig og selvstendig forståelse for buildingSMART-prinsippene. Dette fås gjennom både planlegging, prosjektering, utføring, forvaltning, drift og vedlikehold i et konkret case, jfr supplerende opplysninger

Emnets temaer

Reelt case i grupper eller enkeltvis

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Innlevert rapport med modeller, samt muntlig fremføring i plenum på sluttsamling. Det gis en helhetlig karakter.

Studenten skal lage, etablere og gjøre tilgjengelig til brukere en intelligent modell av et eksisterende og umodellert bygg. Det foreslås at valgt bygg krever vedlikehold/renovering. Modellen berikes med tekniske detaljer og lokale leverandører av varer til renovering identifiseres.

Arbeidet presenteres i plenum

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Oppgavetekst vurderes av ekstern, eventuell oppdragsgiver
 • Besvarelser vurderes av emnelærere, samt oppdragsgiver

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Etter avtale med emnelærer og oppdragsgiver

Obligatoriske arbeidskrav

 • Lage forprosjekt til modelleringscase (Se supplerende opplysninger nedenfor.) som leveres og godkjennes av emneansvarlig.

Læremidler

 • Programvaremanualer (oppdateres jevnlig på nett eller som innebygde systemhjelpefiler)
 • Diverse utdelte notater

Supplerende opplysninger

Modelleringscase skal dreier seg om:

 • Å gi egenskapsintelligens:
  • til dokumentert bygg
  • til ny byggskisse;
 • Å modellere en eksisterende, men helt udokumentert bygning.