Digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning
2009-2010 - K1140 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Studenten har oversikt over:

- hva aktuell forskning viser om kjennetegn ved gode nettbaserte opplegg.

- et utvalg av aktuelle digitale produksjonsverktøy, hvordan de brukes til digital innholdsproduksjon, med problematisering av sterke og svake sider.

Studenten skal utvikle sitt eget nettbaserte kurs fra idé til ferdig resultat.

Emnets temaer

Innføring i digital innholdsproduksjon for nettbasert utdanning

 • Hva forskning viser
 • Sammensatte tekster
 • Beste praksis – evaluering av anerkjente nettbaserte kursopplegg

Prosjektstyring av digital innholdsproduksjon

Aktuelle verktøy for innholdsproduksjon

 • Skjermfangst
 • Bildebehandling og video
 • Produksjonsverktøy for nettbaserte kurs

Konseptutvikling og produksjon av eget prosjekt

 • Utvikling av deler eller hele moduler i eget prosjekt
 • Dokumentere prosessen
 • Avsluttende refleksjonsnotat

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet gjennomføres som en kombinasjon av tre dagsamlinger og nettbaserte aktiviteter. Det legges meget stor vekt på egenaktivitet og veiledning på egen og medstudenters læringsprosess. Studenten kan delta individuelt eller i gruppe.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Dokumentasjon av eget emne for nettbasert utdanning. Som en del av emnet skal minst tre av verktøyene for innholdsproduksjon være anvendt. Dokumentasjonen skal bestå av:

 • Emnebeskrivelse
 • Tilgang til emnet på nett
 • Refleksjonsnotat

Endelig karakter settes på grunnlag av en helhetsvurdering av disse elementene.

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Obligatoriske arbeidskrav

Arbeidskravene knytter seg til to ulike områder:

1. Obligatoriske oppgaver

2. Deltakelse i forum

Obligatoriske oppgaver:

 • Det gis 7 oppgaver i løpet av gjennomføringen, og av disse skal studenten gjennomføre minst 4 - hvor samtlige skal være godkjent.
 • Deltakelse i forum: Som deltakelse regnes egne innlegg/forespørsler og svar på andres innlegg.

Læremidler

Pensum er ca 650 sider, hvorav 200 sider selvvalgt.

Pensumlitteraturen avspeiler at dette er et felt i rask endring og består hovedsakelig av artikkelstoff og utvalgte kapitler.

Revidert litteraturliste vil foreligge ved kursstart.

Horton, W. (2000):” Designing Web-Based Training ”. Wiley Kap. 5-7. 190 sider

Dalen, O. og Mjølhus, J. (2004): “ God nettskriving. ” Cappelen forlag. Kap. 3-5. 94 sider

Allen, M.W. (2003): ”Michael Allens Guide to e-Learning.Building Interactive, Fun and Effective Learning Programs for Any Company. John Wiley & Sons, Inc. Utvalgte kapitler 170 sider