Utvikling av nettkurs
2009-2010 - K1155 - 15sp

Forventet læringsutbytte

Emnet er en del av Interreg-prosjektet ”ICIS” (International College Indre Skandinavia), hvor det bl.a. er en målsetning å øke tilgangen av arbeidskraft med høyere utdanning til industrien gjennom å kvalifisere lærere i videregående skole til å benytte internett i større grad til undervisning.
Etter fullført emne skal studentene være i stand til å tilrettelegge eget undervisningsopplegg for gjennomføring ved bruk av internett. Dette innebærer at studentene skal være i stand til å

 • Beskrive og anvende grunnleggende teorier for god undervisning på internett
 • Anvende muligheter i web2.0 for deling av undervisningselementer
 • Produsere innholdskomponenter ved bruk av undervsiningsprogramvare
 • Utvikle eget undervisningsopplegg i LMS

Emnets temaer

 • Grunnleggende nettpedagogikk og multimediateori
 • WEB2.0 i undervisningen
 • Innholdsproduksjon ved bruk av undervisningsprogramvare
 • LMS
 • Synkrone medier i undervisningen

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • 4 samlinger over 3 dager hvor den siste samlingen er muntlig eksamen
 • Internettbasert læring i elektronisk læringsmiljø

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Prosjektoppgave som presenteres muntlig og skriftlig på siste samling

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Sensureres av to interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved neste gangs ordinær gjennomføring.

Obligatoriske arbeidskrav

4 individuelle oppgaver

Læremidler

 • Colvin Clark, Ruth og Mayer, Richard E. (2008). E-learning and the science and instruction: Proven guidelines for consumers and designers of multimedia learning. San Francisco, Pfeiffer
 • Gilly Salmon. E-tivities. The key to active online learning.
 • Gilly Salmon. E-moderating: The key to teaching and learning online.