Kraftelektronikk, tilbys av Høgskolen i Østfold
2009-2010 - - 5sp

Forventet læringsutbytte

.

Emnets temaer

.

Pedagogiske metoder

Annet

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)