Produksjon og laboratoriearbeid
2009-2010 - TEK1011 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

TEK2091 Materiallære

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten:

 • anvende utstyr ved metallverksted og verksted for myke materialer.
 • følge prosedyrer for laboratoriearbeid.
 • ha kunnskap om industrielle produksjonsmetoder
 • ha forståelse for hvordan sammensetningen av maskiner fungerer ved industriell anvendelse

Emnets temaer

Produksjon

 1. Produksjonskomponenter, maskindeler, pneumatikk og hydraulikk.
 2. Produksjonsteknikker: sponskjærende bearbeiding, metallforming, støping, tilvirkningsprosesser og sammenføyning.

Lab. arbeid

 1. Verksted myke materialer
  HMS på laboratorium, prosedyrer, datablad material- og kjemikalie-behandling, håndverktøy, båndsag, gjerdesag, kappsag, elektrisk høvel, håndverktøy, plastbearbeiding foam, vakuum maskin, liming med polymerer, overflatebehandling lakkeringsutstyr.
 2. Metallverksted
  Radialboremaskin, dreiebenk, fresmaskin, sveisemetoder (dekkede elektroder type 111, MAG metall aktiv gass trådmater type135, MIG metall inert gass trådmater type131, TIG Tungsten inert gass type 141), kutting og sliping (metallsag, vinkelsliper, benkesliper m/slipeskive, båndslipere, slipesten) og måleteknisk utstyr.

Pedagogiske metoder

Forelesninger

Pedagogiske metoder (fritekst)

Tilvirkningsoppgave(r) på lab. og fordypningsprosjektoppgaver

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Helhetlig vurdering av studentens arbeid som innebærer flervalgstester, 1-3 tilvirkningsoppgaver, sertifiseringer på utstyr og 2 fordypningsoppgaver,

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Må taes i sin helhet neste gang emnet gjennomføres.

Læremidler

 • Rolf G. Corneliussen: Tilvirkningsteknikk, Fagbokforlager ISBN 82-7674-559-8, Verkstedhåndboka, ISBN 82-585-1342-7-5,
 • Jo Sterten HMS Hefte 2008 ISSN nrNYXX,
 • Jo Sterten Laboratoriearbeid prosedyrer 2008 ISSN nrNYXX.
 • Roar Kristensen, Bjørn Tennung, Hydraulikk og pneumatikk, Gyldendal Norsk Forlag ISBN 82-585-1116,

Erstatter

MAS2131og MAS1311

Supplerende opplysninger

Emnet utgjør en sammenslåing av emnene Laboratoriearbeid og Produksjonsmetoder.

Det vises til "Sertifisering for bruk av laboratorium teknologi og ledelse".