Styrkeberegning
2009-2010 - TEK2021 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Mekanikk og Materiallære

Forventet læringsutbytte

Studenten har forståelse for metoder brukt til styrkeberegning av produkter/konstruksjoner og til valg av materialer.

Emnets temaer

Styrkeberegning:
- Styrkeberegning generelt
- Sveiseforbindelser
- Skrueforbindelser
- Press- og krympeforbindelser
- Transmisjoner (tannhjul, reimdrift, etc.)
- Aksler og lagre

Materialer :
- Sveisbare konstruksjonsstål
- Rustbestandige stål
- Lettmetaller

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen 3 timer (teller 60%)
  • Prosjektoppgave (teller 40%)
  • Hver av delene må bestås separat

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator, pensumlitteratur og tekniske tabeller

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

-Konstruksjonselementer; Dahlvig/Christensen/Strømsnes; ISBN 85-585-0700-1
- Styrkeberegning Generelt; Henning Johansen; Bind nr:2002 nr 1
- Fagstoff finnes på hjemmeside: http://materialteknologi.hig.no/styrkeberegning.htm

Erstatter

MAS2121- Styrkeberegning