Teknologiledelse
2009-2010 - TEK2031F - 10sp

Forutsetter bestått

Grunnleggende matematikk, kvalitetsledelse med statistikk eller tilsvarende.

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha tilegnet seg kunnskaper innenfor produktutviklingsprosessen og innenfor produksjon og drift av produksjonssystemer/service.

Emnets temaer

 • Målstyring-Ressursknapphet
 • Prosessledelse
 • Kapasitet
 • Inngående logistikk og lokalisering/layout
 • Prognoser
 • Lagerstyring
 • Overordnet planlegging og tidsplanlegging
 • Ressursplanlegging
 • Lean Systems
 • Produksjonsforberedelse
 • Ledelse av produksjons- og administrative prosesser
 • Produktutviklingsprosess sett mot kvalitets-, produksjon- og markedsperspektiv
 • Introduksjon til verdistrømsanalyser
 • Integrering av menneskelige ressurser
 • Kunnskapsutvikling og læring
 • Samhandling på tvers av organisatoriske grenser

Pedagogiske metoder

Nettbasert Læring
Nettstøttet læring
Samling(er)/seminar(er)

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av opptil 2 interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Lærebøker, godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

3 øvinger skal leveres inn i ClassFronter til fastsatt tid for å få gå opp til eksamen

Læremidler

Introduction to Operations and Supply Chain Management Cecil C Bozarth, Robert B.Handfield ISBN-13 978-0-13-135426-5

The Toyota Product Development System - Integrating People, Technology, and Process (2006), Morgan, J., Liker, J.K., Productivity Press, ISBN:

9781563272820

Samt utdelte artikler

Anbefalt litteratur:

The Machine that Changed the World: The Story of Lean Production (1990), Womack, J.P., Jones, D.T., and Roos, D., Harper Perennial

The Toyota Way: 14 Management prociples from the world's greatest manufacturer (2004), Liker, J.K., The McGraw-Hill

Supplerende opplysninger

Emnet inngår i

Bachelor i ingeniørfag - industriell design og teknologiledelse, bachelor i teknologidesign og ledelse.og bachelor i økonomi og ledelse