Objekt-orientert programmering
2010-2011 - IMT1082 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1031 - Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Studenten skal:

 • beherske og forklare mer avansert C++ syntaks
 • beherske objekt-orientering
 • løse programmeringsoppgaver etter denne tankegangen/metoden
 • behandle mer avanserte datastrukturer, primært lister
 • utvikle et program (som prosjektarbeid) bestående av flere
  ulike filer.

Emnets temaer

 • Prinsippene for objekt-orientering
 • Innføring i språkmekanismer i C++, som:
  - Klasser og objekter (repetisjon)
  - Utvidelse av operatorers betydning (overloading)
  - Arving av egenskaper
  - Pekere
  - Dynamisk allokering
  - Lister
  - Virtuelle funksjoner og sen binding
 • Større program (applikasjon) bestående av flere filer

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Obligatoriske oppgaver
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer og annen sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver (hver 2.-4. uke, må være godkjent av fagassistent).
Prosjektoppgave(r) (2.-4. mnd, må være godkjent av fagassistent).

Læremidler

Lafore, Robert. (2002). Object-Oriented Programming in C++. Indianapolis, IN: SAMS
Faglærer. Kompendium. Gjøvik: HiG