Kvalitetssikker innholdsproduksjon
2010-2011 - IMT1151 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi
 • IMT1331 - Digital videoproduksjon
 • IMT1232 - Trykksaksproduksjon
 • IMT1291 - Webdesign

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studenten kunne forstå, anvende, vedlikeholde og forbedre kvalitetssystemer etter ISO 9000:2000. De skal også være i stand til å benytte denne kunnskapen i kvalitetssikring av innholdsproduksjon i multimedial og flerkanals publisering. Studentene skal tilegne seg dypere forståelse innen et avgrenset område der de løser en selvvalgt problemstilling.

Emnets temaer

 1. Organisering i prosesser, prossessforståelse og - analyse.
 2. Organisering av forbedringsprosjekter.
 3. Kvalitetssystemer
 4. Kvalitet i multimedial og flerkanals publisering.
  (studentene velger selv fordypningsområde der både trykksaksproduksjon, webpublisering, videoproduksjon og lydproduksjon er godkjente områder.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger og oppgaveløsning i grupper første 2/3 av emnet. Den siste 1/3 av emnet består i hovedsak av prosjektarbeid og veiledning.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen, 3 timer (teller 40%)
 • Vurdering av prosjekt og oppgaver (teller 60%)

Hver av delene må bestås separat.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor på to oppgaver

Intern og ekstren sensor på prosjekt

To interne sensorer på skriftlig eksamen

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt og oppgaver må taes på nytt neste gang emnet avvikles.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Alle trykte og skrevne, godkjent kalkulator.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen.

Læremidler

 •  

  Aune, Asbjørn: Kvalitetsstyrte bedrifter, ISBN 82-417-0516-6

   

  Supplerende litteratur:

   

 • Christensen M, Fisher H F (2004), Utvikling av multimedier, Tisip
 • Hansen T B, Hjertø G (2003, )Kvalitet og programvareutvikling, Tisip