Spilldesign
2010-2011 - IMT1361 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

  • Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
  • Fire oppgaveløsninger (teller 60%)
  • Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, oppgaveløsninger må tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Én side notater

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Jesse Schell, The Art of Game Design: A Book of Lenses  (2008)

(recommended) Katie Salen and Eric Zimmerman,  Rules of Play, Game Design Fundamentals  (2004).

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size.