Informasjonsstrukturer og databaser
2010-2011 - IMT2261 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

IMT1031 - Grunnleggende programmering eller

IMT1241 Grunnleggende programmering i Java

IMT1041 - Informasjons- og publiseringsteknologi

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha teoretisk og praktisk kunnskap i datamodellering, samt kunne bruke verktøy for implementering av relasjonsdatabaser basert på SQL. Studentene vil gjennom teori og praktisk arbeid med databaser tilegne seg kunnskap om sikkerhet, transaksjoner og samtidighetskontroll i flerbrukermiljøer. Videre vil studenten lære å anvende XML og XML-relaterte teknologier innenfor strukturering og lagring av data.

Emnets temaer

Grunnleggende begreperer:
- Strukturering av data
- SQL brukt for datadefinering, datamanipulering og spørring
Databasedesign:
- Konseptuell, logisk og fysisk design
- Databasemodellering med ER- og EER-diagram
- Normalisering: 1. 2. og 3. normalform samt Boyce -Codd Normalform
Objektorientert relasjonsdatabase
Client-Server:
- Flerbrukerproblematikk
- Sikkerhet
- Transaksjoner
- Samtidighetskontroll
- Låsing
Dokumentstrukturering med xml, dtd og schema
Kommunisere data som xml
Transformering av xml dokumenter ved xslt

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Pedagogiske metoder (fritekst)

Forelesninger, gruppearbeid med obligatoriske laboppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

6 av 7 obligatoriske øvinger må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Læremidler

  • Databaser, Kjell Toft Hansen / Tore Mallaug, Tisip, utgave 2
  • Beginning XML, Hunter m. fl. WROX, utgave 4