Fargestyring
2010-2011 - IMT2411 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Studenten skal ha grunnleggende kunnskaper om farge og bilderelatert digital teknologi. Studentene skal forstå utfordringene som ligger i å oppnå konsistent fargegjengivelse i forskjellige medier. De skal kunne anvende dagens teknologi for fargestyring på applikasjonsnivå, men også opparbeide en kritisk sans i forhold til teknologiens begrensninger.

Emnets temaer

- Farger og fargesyn
- Fargemetrikk og fargemåling
- Digital bildereproduksjonsteknologi
- Komponenter til Fargestyring
- Bildekvalitet
- Arbeidsflyt
- Fargestyring på applikasjonsnivå

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Rettes av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

2 obligatoriske oppgaver og laboratoriearbeider.

Læremidler

Bøker
- Sharma, Abhay (2004) Understanding color management, New York: Thompson
- Forelsesningsnotater