Medieproduksjon for events
2010-2011 - IMT2501 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1331 Digital videoproduksjon

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene skal ha innsikt i og kunne benytte seg av de teknologier og arbeidsprosesser som inngår i gjennomføringen av produksjon av et live event hvor flere typer av medier er integrert og publiseringen skjer gjennom flere typer av mediekanaler.

De skal også ha gode kunnskaper om teknisk operativ produksjonsledelse, planlegging, vedlikehold og kalkulasjon av et event

De skal kunne initiere, planlegge, budsjettere, beregne, gjennomføre og publisere et event som inkluderer flerkameraproduksjon.

Emnets temaer

Audio- og video teknologier og systemer med fokus på:

 • Mikrofonlære og lyd for live event
 • Live flerkamera produksjon
 • Miksere og signalveier
 • Digital bearbeiding
 • Filtere og effekter
 • Monitorering
 • Lagring
 • Publisering

Teknisk produksjonsplanlegging og ledelse
Teknisk prosjektplanlegging og kalkulasjon

Pedagogiske metoder

Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Refleksjon
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet innebærer en praktisk større produksjon med hele klassen av et live event i samarbeide med en ekstern oppdragsgiver samt en individuell refleksjonsoppgave.

I forkant gjennomføres øvingsoppgaver i form av en kortere flerkamera liveinnspilling og postproduksjonsoppgave (klipp/publisering) av dette, eksempelvis en konsert e.l.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Skriftlig eksamen (60%)
 • Prosjektvurdering (40%)
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

En intern sensor på skriftlig eksamen. To interne sensorer på prosjektvurderingen.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen. Prosjekt må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Ingen

Obligatoriske arbeidskrav

Øvingsoppgaver med rapport. Refleksjonsoppgave og planleggingsdokumentasjon i prosjektet.

Læremidler

Matthews, Doug (2008) Special Event Production – the Process, Elsevier

Supplerende litteratur:
Digital multimedia by Nigel Chapman og Jenny Chapman.
ISBN: 0-470-85890-7
Paperback xix+679 pages
John Wiley & Sons, February 2004
(http://www.macavon.org/digitalmultimedia/index.php)

Erstatter

IMT2481 Digitale produksjonssystemer I