Discrete Mathematics
2010-2011 - IMT3511 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studentene

 1. Kunne forstå de grunleggende elementene av abstrakt algebra
 2. Kunne forstå de grunleggende elementene av kombinatorikk, deriblant grafteori

Emnets temaer

 • Generelle begreper
  • Logikk
  • Bevis
  • Mengder
  • Algoritmer
  • Kombinatorikk
  • Diskret sannsynlighter
 • Grafteori
  • Konnektivitet
  • Korteste vei
  • Farging
  • Spenntrær (minimale)
 • Tilstandsmaskiner
  • Endelige tilstandsmaskiner
  • Turing maskiner
 • Abstrakt algebra
  • Grupper
  • Ringer
  • Kropper
 • Kodeteori
  • Hammingavstand
  • Feilopprettende koder
  • BCH koder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • Kenneth H. Rosen: Disvrete Mathematics and its Applications, 6th edition, McGraw-Hill International Edition (2007)
 • William J. Gilbert and W. Keith Nicholson: Modern Algebra with Applications, 2nd edition, Wiley (2004)

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students that will apply for the course, it will be at the discretion of Studieprogramansvarlig whether the course will be offered or not an if yes, in which form.