Kunstig intelligens
2010-2011 - IMT3591 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT1031 Grunnleggende programmering

Anbefalt forkunnskap

IMT2021 Algoritmiske metoder

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

• Godkjent kalkulator
• Studentens egne notater (fra forelesninger og selvstudier)
• Utskrift fra lysbilder fra forelesingene

Det er ikke tillatt å ta med bøker eller kopier/scanning fra bøker.

Obligatoriske arbeidskrav

4 obligatoriske oppgaver

Læremidler

Artificial Intelligence: A Modern Approach, 3rd Edition by Stuart Russell and Peter Norvig, 2010

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students apply for the course the form may change to suit the class size.