Neste generasjons web-teknologier
2010-2011 - IMT4002 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 5 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Lærebok:

  • M. Singh og M.N. Huhns, Service-Oriented Computing, Wiley Blackwell, 2004, ISBN-10: 0470091487

Annet:

  • Utdelte forelesningsnotater og forskningsartikler

Erstatter

Deler av IMT4501 XML- og web-teknologier