Koding og komprimering av mediedata
2010-2011 - IMT4451 - 10sp

Forutsetter bestått

IMT4991 Mathematics for signal and image processing

Anbefalt forkunnskap

IMT4811 Image Processing and Analysis

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomført emne skal studentene ha god innsikt i teknikker for koding og komprimering av digitale mediedata, samt tilhørende standarder.

Emnets temaer

  •  Grunnleggende digital signalbehandling
  •  Teknikker for komprimering med og uten tap
  •  Komprimering av lyd, bilde og video data
  •  Filformater og standarder
  •  H.261, H.263, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
  •  Bildekvalitet

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet tilbys både som et ordinært campus-emne og som et emne som tilbys fjernstudenter på en fleksibel måte. Forelesningsnotater, e-forelesninger og andre typer av e-læringsmateriell vil bli tilbudt gjennom en læringsplattform. Kommunikasjon mellom lærere og studenter, og mellom studenter, vil bli understøttet av læringsplattform.

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 4 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 60%)
 Vurdering av prosjekt(er) (teller 40%)
 Hver av delene må bestås separat.
 

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor vurderer skriftlig eksamen og prosjektrapport.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Engelsk ordliste

Obligatoriske arbeidskrav

Obligatoriske øvingsoppgaver

Læremidler

Oppgis ved semesterstart

Erstatter

IMT4001 - Digital medierepresentasjon