Masteroppgave
2010-2011 - IMT4901 - 30sp

Forutsetter bestått

Se engelsk beskrivelse.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Emnets temaer

Se engelsk beskrivelse.

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Vurderingsformer

Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk beskrivelse.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk beskrivelse.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk beskrivelse.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk beskrivelse.