Print Media Communication
2010-2011 - IMT4971 - 5sp

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

See English version

Vurderingsformer

Oppgaveløsning

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Obligatoriske arbeidskrav

See English version

Læremidler

See English version