Fordypning i fargebildeteknologi
2010-2011 - IMT5261 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 • IMT4801 Color Science
 • IMT4811 Image processing and analysis

Forventet læringsutbytte

Etter gjennomgått emne skal studentene ha dyp innsikt i og forståelse av et utvalg avanserte temaer innen fargebildeteknologi. Dette skal gi studenten grunnlag for egen forskning innen området.

Emnets temaer

 • Grunnleggende fargebildeteknologi
 • Utstyrskalibrering og -karakterisering
 • Kryssmedial fargebildereproduksjon og fargeomfangstilpasning
 • Bildekvalitet og psykofysikk
 • Multispektral avbildning og reproduksjon
 • Fargebildebehandling

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

 • Noen forelesninger av emneansvarlig og gjesteforelesere
 • Studentpresentasjoner av utvalgte emner
 • Selvstudium

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

 • Individuell muntlig eksamen (teller 70%, vurderes av emneansvarlig og intern sensor)
 • Muntlig fremlegg og rapport om et valgt forskningstema, godkjent av emneansvarlig. Inkluderer kritisk analyse av tidligere arbeider og/eller resultater fra studentens eget eksperimentoppsett (teller 30%, vurderes av emneansvarlig)
 • Hver del må være bestått individuelt.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

 • Muntlig presentasjon av en forskningsartikkel eller del av pensum, bestemt av faglærer.

Læremidler

Bøker:
Digital Color Imaging Handbook, G. Sharma (ed), CRC Press, 2002

Annet:
Utdelte forskningsartikler

Erstatter

IMT5201