Master i medieteknikk - MMT

Innledning

Studiet gis på engelsk. Gå derfor til den engelske siden for en detaljert beskrivelse av studiet.

Gå direkte til emnetabell 

Studiets varighet, omfang og nivå

Se engelsk beskrivelse.

Forventet læringsutbytte

Se engelsk beskrivelse.

Internasjonalisering

Se engelsk beskrivelse.

Målgruppe

Se engelsk beskrivelse.

Opptakskrav og rangering

Se engelsk beskrivelse.

Studiets innhold, oppbygging og sammensetning

Se engelsk beskrivelse.

Tekniske forutsetninger

Se engelsk beskrivelse.

Emnetabeller

Master i medieteknikk - heltid

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT4892 Digital arbeidsflyt O 10      
IMT4421 Vitenskapelige metoder O 5      
IMT4811 Image processing and analysis O 5      
IMT4072 Cross-media color reproduction O 5      
IMT4991 Matematikk for signal- og bildebehandling O 5      
IMT4451 Koding og komprimering av mediedata O   10    
IMT4002 Neste generasjons web-teknologier O   10    
IMT4831 Mediemanagement og bedriftsutvikling O   10    
IMT4601 Research Project Planning O     5  
IMT5251 Fordypningsprosjekt O     5  
IMT4911 Innholdsbasert indeksering og gjenfinning O     5  
Valgemne, 5 st.p. V     5  
Valgemne, 5 st.p. V     5  
Fordypningsemne V     5  
IMT4904 Master Thesis O       30
Sum: 30 30 30 30
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Master i medieteknikk - deltid

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V) S5(H) S6(V) S7(H)
IMT4991 Matematikk for signal- og bildebehandling O 5            
IMT4421 Vitenskapelige metoder O 5            
IMT4072 Cross-media color reproduction O 5            
IMT4811 Image processing and analysis O 5            
IMT4831 Mediemanagement og bedriftsutvikling O   10          
IMT4451 Koding og komprimering av mediedata O   10          
IMT4911 Innholdsbasert indeksering og gjenfinning O     5        
IMT3661 Programmering av mobile systemer O     5        
IMT4893 Digital Workflow System Development O     5        
Valgemne, 5 st.p. V     5        
IMT4002 Neste generasjons web-teknologier O       10      
IMT5251 Fordypningsprosjekt O         5    
IMT4601 Research Project Planning O         5    
Valgemne, 5 st.p. V         5    
Fordypningsemne V         5    
IMT4904 Master Thesis O           15 15
Sum: 20 20 20 10 20 15 15
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Fordypningsemner høsten 2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
IMT5261 Utvalgte emner i fargebildeteknologi V     5  
IMT5281 Fordypning i videoprosessering V     5  
IMT5321 Fordypning i webteknologi V     5  
IMT5331 Advanced Course in Game Technology V     5  
GEO5011 Geografisk informasjonsteknologi for webutviklere V     5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne

Valgemner høsten 2012

Emnekode Emnets navn O/V *) Studiepoeng pr. semester
  S1(H) S2(V) S3(H) S4(V)
Fordypningsemne V     5  
MIS-emne V     5  
IMT3662 Mobilsystemutvikling O     5  
IMT3672 Mobile Development Project O     5  
IMT4921 Mediesikkerhet O     5  
IMT4931 Semantisk web O     5  
Sum: 0 0 0 0
*) O - Obligatorisk emne, V - Valgbare emne