Spilldesign
2012-2013 - IMT1361 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene være i stand til å:

 • Diskutere prosesser knyttet til spilldesign ved hjelp av korrekt terminologi
 • Forstå spillmekanikker og deres interaksjon
 • Forstå prosessen knyttet til utviklingen av spill og hvordan design bidrar til en slik prosess
 • Gjennomarbeide utviklingen av en idè fra spillkonsept til regler og implementering
 • Arbeide mer effektivt i grupper
 • Studenten skal kjenne til grunnleggende metoder innen nytenking og innovasjon.

Emnets temaer

Emnene dekket er varierte, men inkluderer

 • Spilldesignprosess
 • Definisjoner av games, puzzles, toys og play
 • Spillermotivasjon
 • Spillmekanikker
 • Spillbalanse
 • Fortelling- og karakterdesign
 • Brukergrensesnittsdesign
 • Kreativitet i grupper
 • Dokumentasjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet vil hente fra studentenes egne erfaringer med spill og utvikle en verdsettelse for designprosessen ved å kreve at studenten designer innovative spill innen begrensninger.

Vurderingsformer

Oppgaveløsning
Skriftlig eksamen, 4 timer

Vurderingsformer

 •  Skriftlig eksamen, 4 timer (teller 40%)
 •  Fire oppgaveløsninger (teller 60%)
 •  Begge deler må være bestått

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Ekstern + intern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon for skriftlig eksamen, oppgaveløsninger må tas om igjen ved neste ordinære avvikling av emnet.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Én side notater

Obligatoriske arbeidskrav

Studenten skal ha deltatt i 3KK (3-timers kreativitetskurs), undervisning og gruppeøvelser

Læremidler

 • Jesse Schell, The Art of Game Design: A book of lenses (2008)
 • (anbefalt) Katie Salen and Eric Zimmerman, Rules of Play, Game Design Fundamentals (2004)

Supplerende opplysninger

I tilfelle færre enn 5 studenter melder seg opp til kurset kan kursets form endre seg som en følge av klassestørrelsen.