3D-modellering
2012-2013 - IMT2471 - 10sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne skal studenten ha grunnleggende kunnskaper om teknikker for modellering og visualisering i 3D. Programvaren som anvendes i emnet vil bli presentert ved semesterstart.
Studenten skal være i stand til å skape en virkelighetstro scene samt utføre enkel animasjon.
Studenten skal kunne eksportere ferdige datamodeller fra den aktuelle programvaren til andre applikasjoner.

Emnets temaer

  •  Modelleringsteknikker
  •  Materialer og tekstur
  •  Lyssetting
  •  Kamera
  •  Rigging og animasjon
  •  Effekter i 3D
  •  Rendring
  •  3D-modeller og video

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Obligatoriske oppgaver
Prosjektarbeid
Veiledning
Annet

Pedagogiske metoder (fritekst)

Emnet er lagt opp som en kombinasjon av forelesninger, øvinger, selvstudium og veiledning. Forelesningene vil gjennomgå nødvendig teori og gi bakgrunnskunnskap for øvinger på datalab. Praktiske øvinger med veiledning vil danne grunnlag for nødvendig kunnskap for å gjennomføre mappeoppgavene. Det er lagt opp til at studentene skal sette seg inn i et gitt teoretisk emne gjennom selvstudier.

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Mappe skal inneholde to praktiske innleveringer medfølgende rappport.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 To interne sensorer

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

 Det vil ikke bli gjennomført kontinuasjon i emnet, må tas ved neste ordinære avvikling av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

 Ett innlevert skriftlig arbeid må være godkjent for at kandidaten skal få gå opp til eksamen.

Læremidler

Vil bli oppgitt ved semesterstart.