Nettverksadministrasjon
2012-2013 - IMT2521 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT2431 Datakommunikasjon og nettverkssikkerhet

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne skal studenten

 • ha faglige kunnskaper innen protokoller og standarder for routing og svitsjing i datanettverk
 • kunne planlegge og realisere datanettverk for små og mellomstore bedrifter
 • kunne konfigurere og feilsøke routere og svitsjer på LAN-nivå
 • kunne implementere WAN-teknologier for mellomstore nettverk, inkludert vurdering av sikkerhet og feilsøking

Emnets temaer

Routing av nettverkstrafikk, herunder:

 •  TCP/IP protokoll-familien, adressering og subnet-beregning
 •  Routing-protokoller - RIP, EIGRP og OSPF
 •  Routerkomponenter og routerkonfigurasjon

Switching i datanettverk, herunder:

 •  Switching og virtuelle LAN (VLAN)
 •  Spanning Tree Protocol
 •  Støttesystemer i switchede nett
 •  Pakkefiltrering og aksesskontroll

WAN-teknologier:

 •  WAN-utstyr og kommmunikasjonsformater i WAN
 •  PPP, komponenter, sesjonshåndtering og autentisering
 •  Frame Relay teknologi
 •  Støttesystemer for aksessleveranse, DHCP, NAT

 Nettverkets avhengighet til annen infrastruktur.
 Bekjentgjøring med verktøy for overvåking og analyse av nettverkets tilstand, samt feilsøking i nettverk.
 

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng fordelt over tre elektroniske deleksamner, samt tre praktiske tester. Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Elektroniske deleksamner evalueres eksternt gjennom Cisco Networking Academy.

Praktiske tester utarbeides og sensureres av emnelærer(e)

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Hele emnet må tas på nytt.

Læremidler

 CISCO Networking Acadamy læremidler
 Utdelte artikler.