Grafikkprogrammering
2012-2013 - IMT2531 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1031 Grunnleggende programmering

Forventet læringsutbytte

Etter fullført emne vil studentene være i stand til å:

Kunnskaper

 • Kunne gjøre rede for og beskrive komponentene til graphics pipeline.
 • Beskrive ray tracing-prosessen for å lage et bilde.
 • Forklare de fundamentale aspektene ved animasjon med hensyn til programmering av grafikk.

Ferdigheter

 • Skape 2D prosessuell animasjon.
 • Manipulere 3D-modeller med nedlasting, lagring og skjermbasert display.
 • Skape og manipulere belysning i en 3D-setting
 • Bruke OpenGL for gjengivelse av 3D-miljø  

Generell kompetanse

 • Muntlig presentere en løsning til ett definert problem, og besvare spørsmål om løsningen.
 • Lese og sammenfatte akademisk materiale fra forskjellige online kilder.
 • Forbedret evne til å utvikle software

Emnets temaer

 • 2D grafikk
 • Animasjon
 • 3D Graphics Pipeline
 • Data representation for graphics
 • Lighting and Textures
 • Vertex buffer objects og Pixel buffer objects
 • Håndtering av graphical assets
 • Avansert surface descriptions inkludert normal mapping
 • Ray Tracing
 • Spatial Sub Division
 • Skygger og refleksjoner

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Oppgaveløsning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Studentene vil jobbe i C++ ved bruk av OpenGL, i et problembasert læringsperspektiv.

Vurderingsformer

Hjemmeeksamen, 72 timer
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Kurset vil bli evaluert med 40 % for to interne prosjekt og 60 % for tredagers hjemmeeksamen som vil bli avsluttet med en muntlig presentasjon og spørsmål og svar

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor og periodisk ekstern sensor

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon.

Læremidler

Kilder online pluss anbefalte tekster:

 • OpenGL programming guide, 7th ed.
 • OpenGL superbible : comprehensive tutorial and reference, Richard S. Wright, 5th Ed.

Supplerende opplysninger

I tilfelle færre enn 5 studenter melder seg opp til kurset kan kursets form endre seg som en følge av klassestørrelsen.