Multi-threaded Programming
2012-2013 - IMT3801 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT2021 - Algorithmic Methods

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Se engelsk versjon

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon

Læremidler

Se engelsk versjon

Supplerende opplysninger

Se engelsk versjon

Emnet avvikles ikke studieåret 2012/2013.