Bedriftsutvikling
2012-2013 - IMT3831 - 10sp

Anbefalt forkunnskap

SMF2051 Ledelse med arbeidslivsjuss
SMF1212 Prosjektledelse
SMF1042 Økonomistyring

Forventet læringsutbytte

Kandidaten skal ha inngående kunnskaper om produkt- og tjenesteutvikling i mediebransjen med et spesielt fokus på dokumentasjon, prosesstyring og sluttleveranse.
Kandidaten skal styrke sine ferdigheter som prosjektledere gjennom praktisk arbeid innenfor så vel forretnings- og produktutvikling som prosjektgjennomføring.
Kandidaten skal etter gjennomført emne være i stand til å utvikle en forretningsidé både innenfor rammene av en eksisterende virksomhet og som grunnlag for etablering av en ny virksomhet.

Emnets temaer

 • Prosjektledelse
 • Innovasjon og nyskaping
 • Lettvekts utviklingsmodeller
 • Prinsipper for estimering
 • Produkt- og tjenesteutvikling
 • Praktisk markedsanalyse
 • Utvikling av forretningsplan
 • Produkt- og tjenesteutvikling

Studentene skal planlegge og gjennomføre en produksjon for en definert ekstern eller intern oppdragsgiver, gjerne i nært samarbeid med studenter fra parallelle bachelorutdanninger ved HiG. Prosjektene kan være knyttet til studiets samarbeidsbedrifter, og det kan være aktuelt å jobbe hos bedriften i perioder.

Prosjektene kan dreie seg om konseptuell problemløsning, utvikling av produksjonsplattformer, implementering og utvikling av tekniske medieløsninger, implementering og utvikling av brukersentrerte publiseringsmedier og innovative kommunikasjonsløsninger.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

I hovedsak baseres det pedagogiske opplegget på jevnlige prosess- og prosjektveiledninger og/eller formativ - iterativ veiledning innenfor rammer av en utviklingsmetode. I tillegg vil det være ressursforelesninger.

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Vurdering består av to deleksamener:

 • Deleksamen 1: Semesteroppgave i form av en produksjon med tilhørende dokumentasjon, produsert i grupper på 3-5 studenter. Det gis en felles gruppevurdering av oppgaven (70%).
 • Deleksamen 2: Individuelt refleksjonsnotat med teoretisk del (30%).
 • Begge deler må være bestått.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

 • Semesteroppgave vurderes av intern og ekstern sensor  
 • Individuelt refleksjonsnotat vurderes av intern sensor.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ingen kontinuasjon, ny gjennomføring ved neste ordinære gjennomføring av emnet.

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Erstatter

SMF2231 Bedriftsutvikling