Manuskriptredigering og typografi
2012-2013 - IMT3950002 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 •  IMT1101 - Typografi

Forventet læringsutbytte

 • Studenten har operasjonell kunnskap om tegnsetting og detaljtypografi iht. nasjonale rettskrivingsregler, ulike bibliografiske referansesystem, ulike vitenområder, ulike husregler og ulike typografiske konvensjoner.
 • Studenten kan håndtere ulike bibliografiske referansesystem, og kan demonstrere at ett og samme system både kan implementeres ulikt på et overordnet nivå og typograferes ulikt på et spesifikt nivå.
 • Studenten kan målrettet og systematisk håndtere orddelings- og justeringsparametre og detaljtypografere på en kontekst- og sjangersensitiv måte.
 • Studenten kan effektivt gjennomføre et design- eller redesignprosjekt av et vitenskapelig tidsskrift – som forholder seg til internasjonale sjangerkonvensjoner, som har et tidsriktig og tiltalende formspråk, som baserer seg på høy grad av praktisk funksjonalitet, brukervennlighet og informativitet, og som har en konsistent visuell identitet som er gjennomgående fra nummer til nummer og fra årgang til årgang, men som samtidig på en effektiv måte differensierer seg visuelt fra nummer til nummer og fra årgang til årgang.
 • Ved redesign av et eksisterende vitenskapelig tidsskrift vil studenten etter fullført emne også kunne bidra med konstruktive forslag til teknisk og redaksjonell videreutvikling som tar hensyn til behov hos leserne, forfatterne, redaktørene og produsentene av tidsskriftet.

Emnets temaer

 • Manuskriptredigering
 • Bibliografiske referansesystem
 • Avansert ordeling og justering
 • Avansert detaljtypografi
 • Design av vitenskapelige
 publikasjoner
 • Seriedesign

Pedagogiske metoder

Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Kombinert gruppeprosjekt og individuelt prosjekt, med formativ-iterativ evaluering (gjentatte omganger med underveisveiledning).

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)

Vurderingsformer

Summativ vurdering etter semesterets avslutning: Bestått / ikke-bestått. Prosjektet/prosjektene inngår så midlertidig i en arbeidsmappe og kan senere velges ut til å inngå i en endelige presentasjonsmappe (med praktiske prosjekter) som vurderes av interne og eksterne sensorer ved avslutning av studiets tredje og siste år (karakterskala A-F). Se studieplanen for Bachelor i mediedesign for ytterligere opplysninger om den endelige mappevurderingen av delemnene som inngår i hovedemnet "Praktiske designprosjekter" (60 studiepoeng).

Karakterskala

Bestått/Ikke bestått

Sensorordning

Intern sensur

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ved "ikke-bestått" kan prosjektarbeidet forbedres og vurderes på nytt i påfølgende semester (etter avtale med emneansvarlig).

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

 • The Chicago manual of style. 2010. 16th edition. Chicago and London: University of Chicago Press
 • Hochuli, Jost (2008). Detail in typography. London: Hyphen Press
 • Lipson, Charles. 2011. Cite right: A quick guide to citation styles – MLA, APA, Chicago, the sciences, professions, and more. 2nd edition. Chicago og London: University of Chicago Press
 • Vinje, Finn Erik. 1998. Skriveregler (7. eller nyere utgave; bokmål eller nynorsk). Oslo: Aschehoug

Supplerende opplysninger

Bortsett fra en introduksjon har emnet normalt ingen forelesninger. Emnet er i utgangspunktet kun tilgjengelig for Bachelor i mediedesign.

Aktuelle tidsskrift i HiGs bibliotek:

 • Journal of Scholarly Publishing, IEEE Transactions on Professional Communication, Journal of Technical Writing & Communication, Journal of Writing in Creative Practice, Learned Publishing, Språknytt, Statsspråk, The Seybold Report, Technical Communication

Aktuelle klassenummer i HiGs bibliotek:

 • 025.3, 686–, 741–, 808.02–

Aktuell støttelitteratur:

 • American Psycological Association (2010). Publication manual of the American Psycological Association. 6th ed. Washington, DC: APA
 • Blomberg, Wenche (2007). Litteraturguiden: Vade mecum.  Oslo: Transit
 • Butcher, Judith m.fl. (2006). Butcher's copy-editing: The Cambridge handbook for editors, copy-editors and proofreaders.  Fourth edition. Cambridge: Cambridge University Press
 • Dowding, Geoffrey (1995 [1954]). Finer points in the spacing & arrangement of type. [4. utgave]. Vancouver: Hartley & Marks
 • Erikson, Martin G. (2010). Riktig kildebruk: Kunsten å referere og sitere. Oslo: Gyldendal Akademisk
 • Forssman, Friedrich und Ralf de Jong (2002). Detailtypografie. Mainz: Verlag Hermann Schmidt
 • French, Nigel (2010). InDesign type: Professional typography with Adobe InDesign. Second edition. Berkeley: Adobe Press / Peachpit Press
 • Gordon, Bob (2001). Making digital type look good. London: Thames & Hudson
 • Gundersen, Dag (hovedredaktør) (2001). Språkvett: Skriveregler, grammatikk og språklige råd fra a til å. Oslo: Kunnskapsforlaget
 • Hartley, James (2008). Academic writing and publishing: A practical handbook. London: Routledge
 • Johansson, Lennart (1994). Typografisk mønsterbok. Oscarshamn: Carlsson
 • Joshi, Yateendra (2003). Communicating in style. New Dehli: The Energy and Resources Institute
 • Langballe, Anne M. Hasund. 2004. Bibliografisk standard. Oslo: Aschehoug
 • Mitchell, Michael and Susan Wightman (2005). Book typography: A designers manual. Marlborough: Libanus Press
 • Rafaeli, Ari (2005). Book typography. New Castle, Delaware / London: Oak Knoll Press / The British Library
 • Ritter, Robert M. 2002. The Oxford guide to style. Oxford: Oxford University Press
 • Spiekermann, Erik (1987). Rhyme & reason: A typographic novel. Berlin: H. Berthold
 • Style Manual Committee, Council of Biology Editors. 1994. Scientific style and format: The CBE manual for authors, editors, and publishers. Sixth edition. Cambridge: Cambridge University Press
 • Walker, Janice R. and Todd Taylor. 2006. The Columbia guide to online style. 2nd edition. New York: Columbia University Press
 • Walker, Sue (2001). Typography and language in everyday life: Prescriptions and practices. Harlow: Longman