Developing for Mobile Platforms
2012-2013 - IMT4093 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Prosjektarbeid

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Se engelsk versjon

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Se engelsk versjon

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

None

Obligatoriske arbeidskrav

None

Læremidler

Se engelsk versjon