IT Rhetorics for Security Risk Managmement
2012-2013 - IMT4132 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser

Vurderingsformer

Essay
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner. An external examiner is used every 4th year. Next time in the school-year 2015/2016.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinary re-sit examination. (Written Assignment Case Study)

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.