Color image quality and processing in an imaging workflow
2012-2013 - IMT4172 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

Se engelsk versjon

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Essay
Forelesninger
Veiledning

Vurderingsformer

Essay
Skriftlig eksamen, 4 timer

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Læremidler

Se engelsk versjon