Machine Learning and Pattern Recognition 1
2012-2013 - IMT4612 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

 Se engelsk versjon.
 

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Skriftlig eksamen, 3 timer
Øvinger

Vurderingsformer

 Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

One internal and one external examiner

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

For the exam: Ordinary re-sit examnination.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

None

Læremidler

Literature and study materials: Handouts of the material covered in the lectures will be distributed.

  •  R.O.Duda, P.E. Hart, and D.G. Storck: Pattern Classification. 2nd ed., Wiley, 2001.
  •  Sergios Theodoridis, Konstantinos Koutroumbas. “Pattern Recognition”, third edition. Academic Press.

Erstatter

IMT4611

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students that will apply for the course, it will be at the discretion of Studieprogramansvarlig whether the course will be offered or not an if yes, in which form.