Authentication
2012-2013 - IMT4721 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Etter endt emne har studenten økt forståelse av
- ulike autentiseringsmetoder f eks passord/pin, ganglag, signatur, tastetrykk-dynamikk, tokenbaserte løsninger.
- evaluering av autentiseringsmetoder med hensyn til sikkerhetsmessig styrke

Emnets temaer

  • Autentisering i en sikkerhetskontekst. Hva er rimelige antagelser med hensyn på opponentens kapabiliteter.
  • Utvalgte autentiseringsteknikker som f eks passord/pin, ganglag, signatur, tastetrykk-dynamikk, tokenbaserte løsninger.
  • Teknikker for å evaluere autentiseringsmetoder

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Prosjektarbeid
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

The course will be made accessible for both campus and remote students. Every student is free to choose the pedagogic arrangement form that is best fitted for her/his own requirement. The lectures in the course will be given on campus and are open for both categories of students. All the lectures will also be available on Internet through GUC’s learning management system (ClassFronter).

Vurderingsformer

Annet

Vurderingsformer

Totalvurdering bestående av 100 poeng hvorav 50 poeng på prosjektarbeide og 50 poeng på avsluttende eksamen (3 timer). Omregning fra 100-poengskala til A-F-skala skjer i henhold til anbefalt omregningstabell, men emneansvarlig kan i spesielle tilfeller gjøre små justeringer av grenser for å sikre overenstemmelse med de kvalitative beskrivelsene på A-F-skalaen.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Intern sensor. An external examiner will be used every 4th year. Next time in the school-year 2013/2014.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Ordinær kontinuasjon på skriftlig eksamen.

Tillatte hjelpemidler (gjelder kun skriftlig eksamen)

Godkjent kalkulator

Obligatoriske arbeidskrav

Ingen

Læremidler

Det eksisterer et kompendium skrevet av professoren som tildeles ved begynnelse av kurset.

Erstatter

IMT5072 - Autentisering

Supplerende opplysninger

In case there will be less than 5 students that will apply for the course, it will be at the discretion of Studieprogramansvarlig whether the course will be offered or not an if yes, in which form.