Risk Management 1
2012-2013 - IMT4762 - 5sp

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon

Emnets temaer

Se engelsk versjon

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Gruppearbeid
Nettstøttet læring
Prosjektarbeid
Samling(er)/seminar(er)
Veiledning

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon

Vurderingsformer

Muntlig, individuelt
Vurdering av prosjekt(er)

Vurderingsformer

Se engelsk versjon

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Evaluated by external and internal examiner.

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

Not allowed.

Læremidler

The course litterature will be the documents listed below or similar.

All litterature listed below are available from ISACA (www.isaca.org).

ISACA. The Risk IT Framework. 2009. ISBN 978-1-60420-111-6

ISACA. THE RISK IT PRACTITIONER GUIDE. 2009. ISBN 978-1-60420-116-1

Additional recommended reading

IT Governance Institute. COBIT 4.1. 2007.. ISBN 1-933284-72-2