Matematikk for signal- og bildebehandling
2012-2013 - IMT4991 - 5sp

Anbefalt forkunnskap

See English version

Forventet læringsutbytte

See English version

Emnets temaer

See English version

Pedagogiske metoder

Forelesninger
Lab.øvelser
Nettstøttet læring
Oppgaveløsning

Vurderingsformer

Mappevurdering (utfyllende opplysning i tekstfelt)
Muntlig, individuelt

Vurderingsformer

See English version

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

See English version

Utsatt eksamen (tidl. kontinuasjon)

See English version

Læremidler

Broughton, S. Allen and Kurt Bryan (2008). Discrete Fourier Analysis and Wavelets - Applications to Signal and Image Processing.  New Jersey: John Wiley & Sons, Inc.

Erstatter

REA4003

Supplerende opplysninger

100% overlapp med REA4003