Socio-technical Security Risk Modeling and Analysis 2
2012-2013 - IMT5381 - 5sp

Forutsetter bestått

IMT4152 Socio-technical Security Risk Modeling and Analysis 1

Forventet læringsutbytte

Se engelsk versjon.

Emnets temaer

Se engelsk versjon.

Pedagogiske metoder

Samling(er)/seminar(er)

Pedagogiske metoder (fritekst)

Se engelsk versjon.

Vurderingsformer

Muntlig fremføring
Skriftlig eksamen, 3 timer

Vurderingsformer

Se engelsk versjon.

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)

Sensorordning

Internal examiner. An external examiner is used every 4th year. Next time in the school-year 2015/2016.

Obligatoriske arbeidskrav

Se engelsk versjon.

Læremidler

Se engelsk versjon.