Dataverktøy, tilbys av Høgskolen i Østfold
2012-2013 - - 5sp

Anbefalt forkunnskap

"Elektriske anlegg og høyspenningsteknikk"

Forventet læringsutbytte

.

Emnets temaer

PSSU/Adept, NETTBAS, (ABB’s nettanalyseprogram),FEBDK. Lastflytanalyse, spenningsfallsberegninger, kortslutningsberegninger, motorstart. innlegging av data, analyse av overharmoniske komponenter, simuleringseksempler fra nett i kandidatens nærområde. Prosjektering av elektriske bygningsinstallasjoner med FEBDOK.

Med forbehold om endringer i emnebeskrivelsen ved HiØ!

Pedagogiske metoder

Annet

Vurderingsformer

Annet

Karakterskala

Bokstavkarakterer, A (best) - F (ikke bestått)